Må restauranter larme, lugte og svine?

Siden Carltonkarreen blev byfornyet og blev indrettet med restauranter i bunden, har de samme spørgsmål rejst sig igen og igen, hver der kommer nye ejere og/eller når vi går mod varmere tider, hvordan må restauranterne bruge vores fælles gårdrum og hvordan er reglerne omkring åbne vinduer, døre og brug af gården som ryge-rum for medarbejderne.

Reglerne er ret simple: restauranterne må ikke støje, svine eller lugte og dermed være til gene for beboerne.

Københavns Kommune har en helt specifik foreskrift omkring indretning af restauranter og i den hedder det bl.a.:

Tænker du på, at når du har åben, så har dine naboer fri eller sover? Det gør vi i Københavns Kommune, og derfor har vi lavet
nogle regler, du skal overholde. Det er let at følge reglerne

Og så oplister den følgende som restauranten skal gøre:

  • Få en professionel lydmand fra et anerkendt støjfirma til at støjsikre og undgå at støje mellem kl. 22.00 – 7.00 og det gælder også oprydning.
  • Restauranten skal holde døre og vinduer lukkede.
  • Restauranter må ikke bruge ejendommens fællesarealer til at opbevare varer eller affald.
  • Restaurantens vægge og lofter skal være helt tætte, så der ikke siver luft ind til naboerne.

Alle som bruger vores fælles gård kan på et splitsekund se at de restauranter der ligger i Carltonkarreen praktisk taget alle sammen overtræder en eller flere af de regler der er oplistet her.

Og udover at det er generende for os beboere når vi ikke kan lufte ud i vores lejlighed, fordi restauranterne fylder luften langs med huset med deres madlugt, at vi skal vækkes fordi medarbejderne står i gården og holder højlydte rygepauer, eller vi skal se på hvordan hjørner og kroge mudre til med ophobning af affald … så er det også en lille smule ironisk at en del af Københavns Kommune udstikker retningslinjer for hvordan restauranterne skal opføre sig, mens kommunen som udlejer ser stort på at sikre at de selvsamme retningslinjer overholdes.

Se retningslinjerne i deres helhed her: Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Københavns Kommune

Reklamer
Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Stilads fjernes snart

Beboerrepræsentationen har lige fået besked fra Malerfirmaet der står for maling af vores vinduer at stiladset er “afmeldt stilads på den sidste del af gården, da vi er færdige dd (4. juni 2012).” – det betyder at resten af stiladsen vil blive taget ned i den kommende tid.

For egen regning kan jeg (Rikke der bor på Halmtorvet, 4. tv) notere mig at det med at stiladsen skulle være aflåst, så uvedkommende ikke kunne komme op på det ikke holdt 100%.

Midt i pinsesolens stråler havde jeg besøg af en svensker i en rød skjorte, der kravlede rundt udenfor mine vinduer i 4. sals højde. Jeg så ham også svinge sig en tur op på taget. Da jeg påkaldte ham og spurgte om han boede i ejendommen og om hvad han egentlig lavede på stiladset, var det eneste svar jeg fik, at han ville sole sig.

Men jeg regner med at alt endte lykkeligt – og nu kan vi så glæde os til at få fjernet den sidste del af stiladset – og se ud gennem vores nymalede vinduer.

 

 

Udgivet i Uncategorized | Tagget , | Skriv en kommentar

Vandregnskab og lejeforhøjelse

Så er det nye vandregnskab kommet ud. Beboerrepræsentationen havde klaget over det vi fik tidligere og da der viste sig at være fejl i det det tidligere udsendte er det er nu blevet rettet.

Regnskabet er nu  bogført, så tilbage/efterbetalinger udbetales/trækkes pr. 1. juli. Der skulle være sendt brev ud om det til alle beboere.

Vi har også fået brev om lejeforhøjelse pr. 1. januar 2013. Beboerrepræsentationen har sendt den lejeforhøjelse ind til LLO, og lejerne får besked om resultatet senere.

 

Udgivet i Uncategorized | Tagget , , | Skriv en kommentar

Nye folk til beboerrepræsentationen

I går onsdag den 30. maj, var der ekstraordinært beboermøde, for at få valgt nye folk ind i beboerrepræsentationen.

Da klokken var 19.45 og ingen var mødt op, sluttede mødet.

Heldigvis for beboerrepræsentationens overlevelse, havde 2 beboere inden mødet givet tilsagn om at stille op, de er: M i c h a e l  H o r n u n g  H e l m e r, Halmtorvet 12.5.th. og Kr i s t i  n a  B o e  B o r o s, Halmtorvet 12.5.tv, der nu sammen med P i a  W a i n, Abel Cathrinesgade 24, 3. tv udgør vores beboerrepræsentation.

Udgivet i Uncategorized | Tagget , , | Skriv en kommentar

Info omkring vinduerne

Arbejdet med vores vinduer mod gården er stadig igang, og vi har fået dette referat fra Byggemødereferat nr. 07. Af særlig vigtighed for os beboer er følgende:

Til beboernes information er det generelt vigtigt at man for fremtiden hasper vinduer når de åbnes. De skader der er opstået på bundglaslister og lister generelt er forårsaget, fordi vinduerne er slået op i murværk på udvendig lysning. På denne måde ødelægges både facade og vinduer.

Med andre ord: hasp vinduerne når du har dem åbne, ellers ødelægger du både dem og murværket.

Udgivet i Uncategorized | Tagget | Skriv en kommentar

Vand i kælderen under Halmtorvet 16 og Lille Istedgade

Her i morges løb der vand ud fra de vandrør, der går gennem en beboers kælderrum, under Halmtorvet 16.

Praktisk taget alle ting i rummet er blevet vandskadet.

 

Der er løbet vand ud i kælderen og det kan måske være trængt ind i de rum der ligger omkring rørene.

Røret er blevet lappet og forstærket. Heldigvis er det ikke kloakvand, men desværre heller ikke rent vand. Efter forlydende har der været tale om returvand fra faldstammerne i køkkenet.

Vandet på gulvet er blev støvsuget op og der er sat affugter ind i rummet, så der forhåbentligt ikke kommer følgeskader.

Vicevært og administrator + eget og ejendommens forsikringsselskaber er sat på sagen. Er der andre der opdager at de har skader i på deres ting, så skal de kontakte administrationen.

Udgivet i Uncategorized | Tagget , | Skriv en kommentar

Ekstraordinært beboermøde – valg af beboerrepræsentater

Der er blevet indkaldt til ekstraordinært beboermøde hvor der skal vælges repræsentanter til beboerrepræsentationen.

På grund af fraflytning og manglende opstilling ved det sidste beboermøde, består beboerrepræsentationen for tiden af 1 person.

Det er ikke holdbart pga. arbejdsfordelingen, men det er heller ikke lovligt i forhold til reglerne om beboerrepræsentationen arbejde – der skal være mindst 3 personer i beboergruppen.

Derfor bør alle overveje om de har lyst til at give en time eller to af deres tid, til vores alles bedste.

Læs nærmere om tid og sted på det opslag der hænger i opgangen.

Udgivet i Uncategorized | Tagget , , | Skriv en kommentar